حےعݪےاݪصݪاهدل؛ به ڪنجِ قف

حےعݪےاݪصݪاه

دل؛ به ڪنجِ قفس
از حسرتِ پروازم سوخت

حالۍشبیه‌بغض‌‌چمـــران
درڪوچه‌های‌پاوه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها