سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حےعݪےاݪصݪاه روی این خاک‌ها

حےعݪےاݪصݪاه

روی این خاک‌ها
بین این نی زارهـا
هـیچ چیزی
بین شما و رب العالمین
باقی نمی ماند

جزیره‌مجنون عملیات‌بدر۱۳۶۳

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها