خاطره ای از شهیـد اکبـر زوارجنتی

شش ساله که بود روز قدس خواب ماند و همراه ما نیامد راهپیمایی، بعدا که بیدار شده بود پریده بود از بالای کمد لباس‌ هایش را بردارد و برود راهپیمایی که شیشه‌ای افتاده بود و سرش زخم شده بود، همان روز گفتم که این پسر یک روز با اسرائیل درگیر خواهد شد.

🌷 شهیـد اکبـر زوارجنتی

🗣 راوی: پدر شهید

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها