خدای مهربان، در سوره شمس ۱۱ با

خدای مهربان، در سوره شمس ۱۱ بار قسم خورده و رمز سعادت را در تزکیه نفس دانسته
لذا مهمترین کاری که باید در این دنیا انجام دهیم تزکیه نفس است

تزکیه نفس

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها