سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

خدا پشت خط است

صدای اذان شنیده شد، خدمتگزار وارد اتاق شد و گفت: غذا آماده است، سرد می‌شود، اگر اجازه می‌فرمایید بیاورم، شهید رجائی فرمودند: خیر بعد از نماز، وقتی که خدمتگزار از اتاق خارج شد،‌ ایشان با چهره‌ای متبسم و دلی آرام خطاب به من فرمودند: عهد کرده‌ام هیچ وقت قبل از نماز ناهار نخورم اگر زمانی ناهار را قبل از نماز بخورم باید یک روز روزه بگیرم.

یکبار ایشان داشت سخنرانی می کرد اول وقت شد، گفت: آقایان اگر الان وسط سخنرانی تلفن از یک شخصیت مهم مملکتی باشد که با بنده کار داشته باشد، اجازه می دهید بروم گوشی را بردارم؟مردم همه گفتند: بله بروید گوشی را بردارید، ایشان گفت: الان خدا پشت خط است، تلفن خدا زنگ می ‌زند، وقت اذان است، او رفت برای نماز و همه مردم هم رفتند نماز.

شهیدمحمدعلی_رجایی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها