دارد دل و دین میبرد ازشهر شمیم

دارد دل و دین میبرد ازشهر شمیمی

افتاده نخ چادراو دست نسیمی

درخانه ےزهرا همه معراج نشین اند

آنجاکه به جز چادراو نیست گلیمی

یـــــا زهـــــرا

 

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها