دارد دل و دین میبرد از شهر ش

دارد دل و دین میبرد
از شهر شمیمی

افتاده نخ چادر او
دست نسیمی

درخانه ی زهرا همه
معراج نشین اند

آنجاکه به جز چادراو
نیست گلیمی

یـــــا زهــــــرا

دهه فاطمیه را به تمام مسلمین جهان تسلست عرض میکنم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها