در سال سوم جنگ زمانی که به بن

در سال سوم جنگ زمانی که به بن بست جنگی رسیده بودیم آقا محسن (رضایی)، علی هاشمی را به فرماندهی قرارگاه به کلی سری نصرت انتخاب نمود آنجا فرماندهی می خواست که هم بینش عملیاتی داشته باشد هم اطلاعاتی و کسی جز علی هاشمی نبود در واقع او پیچیده ترین و پر رمز و رازترین قرارگاه جنگ، قرارگاه نصرت را تشکیل داد
هرجا مشکلی به وجود می آمد فکر می کرد و راه حل می داد قدرت سازماندهی بسیاری داشت ثمره یک سال زحمت بچه های قرارگاه نصرت اولین عملیات آبی خاکی جنگ و اولین عملیاتی که در سطح بسیار وسیعی تیپ و لشکرها توانستند از آب، باتلاق و نیزارها عبور کنند در این عملیات یک نیروی پیاده از آبی عبور می کرد که پانزده کیلومتر پشت سرش آب، باتلاق و نیزار بود، که در نوع خود در تاریخ جنگ های جهان بی نظیر است کار مداوم در سرما و گرما و سختی های هور باعث طراحی و اجرای عملیات بدر و مجموعه عملیات های قدس شد
از دیگر اقدامات قرارگاه نصرت ، شناسایی مناطق، از هورالعظیم گرفته تا جاده بغداد و بصره بود همچنین شناسایی های برون مرزی تا عمق عراق از جمله شهرهای مقدس نجف ، کربلا و سامرا از دیگر اقدامات این قرارگاه بود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها