دلنوشته فرزند شهید حسن رجایی

دلنوشته فرزند شهید حسن رجایی فر

دوباره یتیم شدیم

حاج قاسم شما هم رفتی
دلمان به شما قرص بود که شما هم رفتی
شما قول داده بودید که پیکر بابام و برگردونید اما
حاج قاسم ولی مطمعا باش ما بعد شما پرچم این انقلاب را با رهبر عزیزمان به دست نسل های بعدی خواهیم داد و راهت را ادامه خواهیم داد
حاج قاسم ما با دختران شهدا دخترت زینب خانم که مثل شما که مرحم دل درد ما بودید ما هم مرحم دل او میشویم ،
هر چه باشد او دیگر خواهر ماست
ولی داغ دلمان تازه شده و ما دوباره یتیم شده ایم

دیدار حاج قاسم و دختر شهیدرجایی فر

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها