دل‌تنگمـ برای دل‌تنگی، از ج

دل‌تنگمـ
برای دل‌تنگی،
از جنس جا ماندن

که درمانش،
فقط رسیدن باشد؛
به قافلۀ یاران سفر کرده

شهید قاسم سلیمانی
شهید ابومهدی المهندس

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها