سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

شهدا اعتبار ‌این‌ مرز و بومن

شهدا
اعتبار ‌این‌ مرز و بومند ،
اعتبارمان ‌را ازپلاک‌ ها‌ پاک‌ نکنیم
ای‌ شهید ای ‌عزیزتر از جانم،
به‌ خون ‌پاکت ‌قسم،
مگر ما‌ مرده ‌باشیم ‌تا
منافقین ‌و خائنین ‌بتوانند
درفکر حذف‌ نام‌ و یادت ‌باشند
نام ‌تو در قلب ‌های‌ ما‌ حک‌ شده
نه‌ فقط ‌برروی ‌تابلوهای ‌کوی ‌و برزن
کوچه شهید
شهیدحذف‌شدنی‌نیست

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها