سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

شهید جهاد مغنیه – خاطرات شهید

جوان بسیار باحیایی بود، همیشه وقتی میرفتیم بیرون سرش پایین بود، سریع هم کارش را انجام میداد که برویم و زیاد در این فضاها نمی ماند؛ مهمانی که میرفتیم یا در جمعی اگر حضور داشت لبخند بر لب هاش بود اما با همان چهره مهربان و خندان دینش را حفظ میکرد، گاهی در جمع دوستانمان اگر از بچه ها حرفی ناشایست میشنید با همان خنده اش متذکر میشد به آن ها.

🌷 شهید جهاد مغنیه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها