سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

شهید حجت‌الله نعیمی – سفیر هراز

❣ خــاطــرات_شهــدا

✍روزی در پایگاه شهید بهشتی اهواز در واحد اطلاعات و عملیات در حال استراحت بودیم که شهید نعیمی وارد شد، همه بچه های اطلاعات خسته و در حال استراحت بودند، یک لحظه چشمانم را باز کردم که دیدم شهید نعیمی میرود کنار تک تک بچه ها و پتو روی بچه ها پهن میکرد و پتوهای زیر سرشون را مرتب میکرد تا راحت بخوابند .
و بعد دیدم رفت گوشه ای نشست و شروع کرد به خواندن قرآن، من بلند شدم و برایش آب خنکی آوردم، وقتی آب را به دستش دادم آنقدر از من عذر خواهی کرد که من حسابی شرمنده شده بودم.

🌷 شهید_حجت‌الله_نعیمی

✔️ راوی:محمدزاده -هم‌رزم شهید (منبع:سفیر هراز)

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها