عشق یعنے صبح گاه دوکوهہ تو ب

عشق یعنے صبح گاه دوکوهہ
تو باشے و نداے حاج همت

کہ دائم تکرار می کند
جنگ ما آزادےقدس و نابودےاسرائیل را در پے دارد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها