فرازی از وصیتنامهدر نظر ب

فرازی از وصیتنامه

در نظر بگیرید ڪسی در روز یڪ گناه انجام می‌دهد حتی زیادتر، در سال چند گناه انجام داده، وقتی گناهان خود را به یاد میاورم از خود شرم میڪنم، ۵ سال است ڪه من به تڪلیف رسیده‌ام، روزی اگر یڪ گناه انجام بدهم مے‌شود ۱۸۲۵ گناه برادران و خواهران مواظب خودتان باشید

شهید حسین خصاف

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها