مادربزرگوار سردار سلیمانی که ا

مادربزرگوار سردار سلیمانی که از دنیا رفتند، پس از چند روز با جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتیم برای عرض تسلیت به روستای قنات ملک برویم، با هماهنگی قبلی، روزی که سردار هم در روستا حضور داشتند، عازم شدیم، وقتی رسیدیم ایشان را دیدیم که کنار قبر مادرشان نشسته و فاتحه می‌خوانند، بعد از سلام و احوالپرسی به ما گفتن من به منزل می‌روم شما هم فاتحه بخوانید و بیایید
بعد از قرائت فاتحه به منزل پدری ایشان رفتیم، برایمان از جایگاه و حرمت مادر صحبت کرد و گفتن این مطلبی را که می‌گویم جایی منتشر نکنید، همیشه دلم می‌خواست کف پای مادرم را ببوسم ولی نمی‌دانم چرا این توفیق نصیبم نمی‌شد، آخرین بار قبل از مرگ مادرم که این‌جا آمدم، بالاخره سعادت پیدا کردم و کف پای مادرم را بوسیدم، با خودم فکر می‌کردم حتماً رفتنی‌ام که خدا توفیق داد و این حاجتم برآورده شد، سردار در حالی که اشک جاری شده بر گونه‌هایش را پاک می‌کرد، گفتن نمی‌دانستم دیگر این پاهای خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم

شهید حاج‌قاسم‌ سلیمانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها