هَوایِ دِلَم . . . بارانِ نِگ

هَوایِ دِلَم
بارانِ نِگاهَـت را می خواهَـد
می شـود بَر مَن بِباری
حتی بہ نیم نِگاهـی

شهیدمدافع حرم تکاورپاسدارمحمدتقی سالخورده

شهدا
رفیق شهیدم
صابرین۲۵

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها