فلبوتومی

وصیت شهدا

وصیت شهدا

از امام امت دست برندارید که زیر پا گذاشتن دستوراتش٬ زیر پا گذاشتن دستورات اسلام است از او پیروی کنید که او حسین زمان است٬ قدر این نعمت بزرگ را بدانیم

شهید جعفر منصوری

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها