چه کسے میگوید ستاره فقط در آ

چه کسے میگوید ستاره فقط در آسمان پیدا میشود؟
از دامان مادران کشور من،
ستاره میروید

ستارگانے که از خاک به افلاک میرسند

و با این ستاره ها،
راه را میتوان پیدا ڪرد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها