سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

کانال پر شده بود از شهید… ج

کانال پر شده بود از شهید
جای ایستادن نبود
زیر آتش سنگین باید از کانال می گذشتند
چاره ای نبود
باید از روی شهدا می‌گذشتند
با ناراحتی پایش را گذاشت روی اولین شهید
صدای ناله اش بلند شد
هنوز زنده بود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها