کلام شهیـــدتیغ قلم برن

کلام شهیـــد

تیغ قلم برندہ‌تر از سلاح است و تا پشتوانه فرهنگی نباشد، حتی مبارزہ مسلحانه اثری ندارد

شهید اسماعیل‌ دقایقی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها