سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

یا امیرالمؤمنین ع ️ ️ هست

یا امیرالمؤمنین ع ️ ️

هستےما زهسٺ علــے هسٺ میشود
دیوانہ‌اٺ بہ عشـق زبر دسٺ مےشود

نامٺ عجیب جاذبـہ دارد ڪه عاشقٺ
دیوانہ وار پاے تو پابسٺ مےشود

شاه نجف
یا اسدالله الغالب
•┈┈••✾ ✾••┈┈•

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها