┈┉┅━❀ ❀━━┅┉┈ کاش می شد تمام

┈┉┅━❀ ❀━━┅┉┈
کاش می شد تمامِ آدم های غمگین و تنهایِ جهان را در آغوش کشید ، برایشان چای ریخت ، کنارشان نشست و با چند کلامِ ساده ، به لحظاتشان رنگِ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد
کاش می شد این را قاطعانه و آرام در گوشِ تمامِ آدم ها گفت
که غم و اندوه ، رفتنی است و روزهای خوب در راه اند
که حالِ دلِ همه مان خوب خواهد شد
اندکی صبر
اندکی تحمل
امضای خدا پای تمام آرزوهای قشنگ زندگیتون ان شاءالله

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌╭┅──────┅╮
حال دلتون خوب
╰┅──────┅╯
┈┉┅━❀ ❀━━┅┉┈

ارسالی از علی اصغر ناصری

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها