سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

اخلاق امام سجاد (علیه ا

اخلاق

امام سجاد (علیه السلام)

آنڪه درهیچ ڪاری به مردم امید نبندد
وهمه ڪارهایش را به خدا واگذارد، خداوند
هرخواسته ای که داشته باشداجابت کند

کافى،ج۲،ص۱۴۸

⇜ورود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها