امام صادق (ع) فرمودند ه

امام صادق (ع) فرمودند
هر کس مالی از راه نامشروع کسب کند، خداوند ساختمان‌سازی و آب و گل را بر او مسلط می‌کند

کتاب الخصالِ شیخ‌صدوق

داستان ها و پندهای اخلاقی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها