امام على علیه السلامتا ج

امام على علیه السلام

تا جایى که توانایى بر کار خوب دارید، خوبى کنید؛ زیرا خوبى، [آدمى را ]از مهلکه ها و مرگهاى ناگوار نگه مى دارد

میزان الحکمه ج۷ ص۲۹۹

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها