اگر نتوان آزادی و عدالت را یکج

اگر نتوان آزادی و عدالت را یکجا داشت
ومن مجبور باشم
میان این دو یکی را انتخاب کنم○

آزادی را انتخاب می کنم،
تا بتوانم به بی‌عدالتی اعتراض کنم●

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها