ایمان داشتن در زندگے به این م

ایمان داشتن در زندگے
به این معنا نیست
که کشتی‌تان با طوفان
مواجه نخواهد شد،
بلکه به این معنا است
که کشتی‌تان هیچ‌گاه
غرق نخواهد شد

بیل ویلسون

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها