ای شهیدان این روزها با هر ب

ای شهیدان
این روزها با هر بهانہ ای ،

درمیان بغض هاے گاه و بیگاه ما

همچنان دلتنگےتان می بارد

گاهی نگاهمان ڪنید

شهدای مدافع حرم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها