فلبوتومی

بر چهره دلربای مهدی صلوات

بر چهره دلربای مهدی صلوات

️هزاران یوسف از دیدن ملاحتت، حُسن خود را در چاه خجالت پنهان کرده اند
که چهره زیبایت ماهتر از ماه است و خورشیدتر از خورشید

بر چهره دلربای مهدی صلوات

نیمه شعبان
گرافیک مهدوی
عکس ویژه پروفایل

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها