فلبوتومی

بر چهره دلربای مهدی صلوات

️هزاران یوسف از دیدن ملاحتت، حُسن خود را در چاه خجالت پنهان کرده اند
که چهره زیبایت ماهتر از ماه است و خورشیدتر از خورشید

بر چهره دلربای مهدی صلوات

نیمه شعبان
گرافیک مهدوی
عکس ویژه پروفایل

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها