سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا

ملاصدرا می گوید:

بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا
و افکارتان را از هر اندیشه خلاف

و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک
و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار
و بپرهیزید از ناجوانمردی و دروغ

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره شما با کاسه ای
خوراک و تکه ای نان می‌نشیند،و بر
بند تاب با کودکانتان تاب می‌خورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان
را میزان می‌کند.
و در کوچه های خلوت شب
با شما آواز می‌خواند.

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها