فلبوتومی

بگذارید ؛ هر کسی به آیین خودش باشد

بگذارید ؛

هر کسی به آیین خودش باشد
زنان را گرامی بدارید
فرودستان را دریابید
و
هر کسی به تکلم قبیله ی
خویش سخن بگوید
آدمی
تنها در مقام خویش به
منزلت خواهد رسید..

کوروش_کبیر

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها