سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

«بی خیال، همه چیز درست می شود»

یک نفر باید باشد
خیالت را از بودن روزهای بد راحت کند
آنقدر که وقتی نگاهت می کند و می گوید:
«بی خیال، همه چیز درست می شود»
لبخند بزنی و مطمئن باشی وقتی او می گوید می شود
حتما می شود، حتما

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها