تربیت با کرامت

تربیت با کرامت

ما و فرزندانمان هیچ کدام معصوم نیستیم و در معرض خطا قرار میگیرییم, خاصیت دنیا تضاد و تزاحم است و این شرایط هرگز از بین نمیرود

️ ️

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها