سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

تفسیر آیه ۱ سوره بلد از تفسیر بزرگ المیزان

🔰 لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ

🔸مفسرین گفته اند منظور از” بِهذَا الْبَلَدِ” مکه است،

🔸مؤید این احتمال سیاق سوره است که گفتیم سیاق سوره هاى مکى را دارد، و نیز آیه بعدى یعنى آیه” وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ” آن را تایید مى کند،

🔸 البته بنا بر اینکه منظور از” والد”، ابراهیم (علیه السلام) باشد، که بیانش مى آید.

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها