تفسیر آیه ۴ سوره بلد از تفسیر بزرگ المیزان

🔰 ” لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ”

🔸خلقت انسان در” کبد” و آمیخته بودن حیات او با رنج و خستگى

🔰” لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ”

🔸کلمه” کبد” به معناى رنج و خستگى است، و جمله مورد بحث جواب قسم است،

🔸و این تعبیر که” خلقت انسان در کبد است” به ما مى فهماند که رنج و مشقت از هر سو و در تمامى شؤون حیات بر انسان احاطه دارد، و این معنا بر هیچ خردمندى پوشیده نیست، که انسان در پى به دست آوردن هیچ نعمتى بر نمى آید، مگر آنکه خالص آن را مى خواهد،خالص از هر نقمت و دردسر، و خالص در خوبى و پاکیزگى، ولى هیچ نعمتى را به دست نمى آورد مگر آمیخته با ناملایماتى که عیش او را منغص مى دارد، و نعمتى مقرون با جرعه هاى اندوه و رنج، علاوه بر مصائب دهر که حوادث ناگوارى که چون شرنگى کشنده کام جانش را تلخ مى کند.

🌹شادی روح علّامه طباطبایی صلوات

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها