سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

تفسیر آیه ۶ سوره بلد از تفسیر بزرگ المیزان

🔰یقُولُ أَهْلَکْتُ مالًا لُبَداً

🔺حکایت منت گذارى کسى که مقدارى از مال خود را انفاق نموده، مى گوید: مال هنگفتى را تلف کردم

🔸” یَقُولُ أَهْلَکْتُ مالًا لُبَداً” کلمه” لبد” به معناى بسیار است، سیاق این آیه و سایر آیات تا آخر سوره چنین مى رساند که در آن روزها شخصى اظهار اسلام و یا تمایل به اسلام نموده، مقدارى از مال خود را هم انفاق نموده و آن را بسیار دانسته، و منت نهاده و گفته” أَهْلَکْتُ مالًا لُبَداً”،

🔸و در پاسخ این منت که نهاده آیات مورد بحث نازل شده، و سخن او را چنین رد کرده که:

رستگارى و رسیدن به حیات_طیب و میمون دست نمى دهد، مگر با تحمل سختى انفاق در راه خدا، و دخول در زمره کسانى که به راستى ایمان آورده یکدیگر را به صبر و مرحمت سفارش مى کنند، با این بیان روایاتى که ان شاء اللَّه در بحث روایتى آینده مى آید تایید مى شود.

🌹شادی روح علّامه طباطبایی(ره) صلوات

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها