تلنگرفردی پیش بهلول آمد

تلنگر

فردی پیش بهلول آمد و گفت راهی بگو که گناه کمتر کنم بهلول گفت بدان وقتی گناه می‌کنی، یا نمی‌بینی که خدا تو را می‌بیند، پس کافری یا می‌بینی که تو را می‌بیند و گناه می‌کنی، پس او را نشناخته‌ای و او را نزد خود حقیر و کوچک می‌شماری

پس بدان شهادت به الله‌اکبر، زمانی واقعی است که گناه نمی‌کنی چون کسی که خدا را بزرگ ببیند نزد بزرگ مؤدب می‌نشیند و دست از پا خطا نمی‌کند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها