سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حاج آقا پناهیان: کار خوب را بی موقع انجام دادید قبول نیست

🌷حاج آقا پناهیان :

❄️⇦ کار خوب را بی موقع انجام دادید قبول نیست. کار خوب سره جاش ، سرِ جای خودش نباشد شیطان به تو گفته است که انجام بده
یک نفر اگر لازم باشد الان بجای نماز خواندنش به یک بدبختی کمک کند ، کمک نکند و شروع به نماز خواندش کند، قول شرف می دهم که بهترین نماز عمرش را میخواند.

چون شیطان میگوید:

بچه ها بروید کنار حواسش را پرت نکنید، بگذارید طولانی تر بخواند. بخواند تا کمرش بشکند .

من خودم هم (شیطان) همینطوری بدبخت شدم، بگذارید مثل من بدبخت شود.کار خوب سر جای خودش نباشد شیطان به تو گفتهواست انجامش بده

❄️⇦ زن و شوهر دعوا کردند، مثلا شوهر ظلم کرده است به خانم، باید یک جوری دعوا را تمامش کنی، میگویی نه بابا مردشورشو ببرن. میرم مسجد می رود مسجد، یک حال عبادتی پیدا میکند .

امشب دیگه نمیخواهد از مسجد برود به خانه، تعقیبات تموم میشود، میگوید:

حاج آقا تو را به خدا یک کم فضای معنوی مسجد رو بهتر کنید، یک کم بیشتر بخونند، یک دعای توسل حاج آقا بخونید امشب دلمان گرفته است ، دلمان برای اهل بیت تنگ شده است.
تو بنظرت الان بچه ی خوبی شدی واقعا؟

❄️⇦ خانم نسبت به شوهره بدرفتاری میکند، نماز خواندنش میاد ، چادرش را بر می دارد سجاده را پهن می کند، برای مادربزرگش هم نماز قضا میخواند، حالا نماز قضا خوندی برو با شوهرت خوش رفتاری کن، میگه ولش کن چرا اینقدر خودم رو صرفش کنم، بجای او میرم خودم رو صرف خدا میکنم.
دیگه این نماز قبول نیستا خداوند خیلی تیزه. ببین اصلا تیزی را خداوند آفریده است.

❄️⇦ یکی از علما و عرفای بسیار بزرگ با خانمش دعواش میشد (خانمش مقصر بود) تا خانمش را راضی نمیکرد نمازش را نمی خواند . این راضی کردن بنده خدا واجب تر از نماز اول وقت است.

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها