سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حاج اســماعیل دولابی(ره)

حاج اســماعیل دولابی(ره)

شُڪر هـر چیزی مناسب
خود آن چیز است
شڪر پول، ڪمڪ و انفاق به فقیر است
شڪر علم، تعلیم دادن است
شڪر قدرت، گرفتن دست ضعیف است
این ها شڪر نعمـتند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها