سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حــدیـث کســاء سوره درمانی

حــدیـث کســاء
سوره درمانی آیه درمانی ذکر درمانی دعا درمانی

کسی که ازدرد کمر بنالد
۱۰۰بار صلوات بفرستدو
حدیث کساء را به مدت۴۰ شب بخواند

کسی که ازسردرد بنالد
۷بارحمدو حدیث کساء رابخواند

کسی که از تنگی نفس بنالد سوره انشراح را ۳ باروحدیث کساء رابخواند

کسی که ازخوابهای آشفته بنالد قبل از خواب ۳بارسوره ناس وفلق و حدیث کساء رابخواند

کسی که ازحسد بنالد هرشب بعداز مغرب خانه را اسپند دودکند و برآن حدیث کساء به مدت ۴۰ شب بخواند

کسی که ازمشکلات زناشویی بنالد سوره صافات و یس و واقعه را بخواند

برای بخت گشایی وازدواج بعداز نمازصبح دعای
“ربی لاتذرنی فردا وانت خیر الوارثین”
را ۷۰بار بخواند دست برسینه بگذاردو بخواند
“یافتاح یاعلیم” را۷۰بار

برای بچه دارشدن درهرشب۲ رکعت نمازهدیه به حضرت فاطمه(س)،
۷۰بار بگوید
“یافاطمه اغیثینی” و۷۰باراستغفارکند

جوانان قبل ازرفتن به محل کار،دانشگاه وبرای هرکاری اگرسراغ شخص دیگری برود دورکعت نمازبخواند وتسبیحات حضرت زهرا ودرگوش سمت راست حدیث کساء رابخواند

کسی که ازضعف بینایی بنالد سوره یس حدیث کساء رابخواند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها