فلبوتومی

حق الناس‌

🌹 آقا رسول الله (ص):

مزد #کارگر را پیش از آنکه عرق بدنش خشک شود به او بپرداز.

📗شهاب‌الاخبار، ص ٣٢٧
‌🌹 امیرالمومنین (ع):

دو دسته فردای قیامت هیزم جهنم خواهند بود:
آدم بخیلی که وجوهات و حق فقرا را از مال خود نپردازد،
و دیگر عالمی که دین خود را به دنیای خود بفروشد.

📗فهرست غرر، ص ۲۷۲

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها