حےعݪےاݪصݪاهامام علی (ع)

حےعݪےاݪصݪاه

امام علی (ع)
بنگرید در چه(لباسی) و بر چه (چیزی) نماز می گزاری، که اگر از راه صحیح و حلالش نباشد، قبول نخواهد شد

تحف العقول،ص۱۷۴

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها