فلبوتومی

خدایا امروز و هر روزمان کمک

خدایا
امروز و هر روزمان کمکمان کن

سبب درمان باشیم
نه باعث درد

حضورمان همراه آرامش باشد
نه موجب ناآرامی

حامل امید باشیم
نه ناقل ناامیدی

عشق پرورش دهیم
و نه نفرت

آمین
ای فرمانروای حق و آشکار

سلام آخر هفته‌تون بخیر

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها