خواب را از من بگیرید…

خواب را از من بگیرید
ای صاعقهها که جبر زمانه،
صدای چکاچک شمشیر را
از من دریغ کرده است

بر من بشورید، ای امتحانهای
طاقت فرسای جهاد اصغر
میخواهم از نگاه مادران پسر
شهید داده، درس مردانگی
بگیرم

بازی چوگان_نفس را
به تماشا نخواهم ایستاد
گوی سبقت از جهان باید ربود

یادم هست، هر وقت از
سختی توبه، روی دلم زرد
شد، به قاب عکس_شهیدی
نگاه کنم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها