سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب

در ایست بازرسی‌هایی که برگزار

در ایست بازرسی‌هایی که برگزار می‌کردیم خیلی خوش رو، خوش خنده و مهربان بود، از هر کدام از رفقایش بپرسید اولین نکته ای که از این شهید به یادشان می‌آید لبخندی بود که همیشه بر صورتش حک شده بود و رنگ وبوی شهدا را داشت، در برنامه های ایست و بازرسی‌ای که در اسلامشهر می‌گذاشتیم
وقتی مجرم یا متهمی را دستگیر میکردیم به هیچ وجه اهانت نمی‌کرد و می‌گفت وظیفه ماست با برخورد مناسب این ها را اصلاح کنیم

شهید هادی شجاع

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها