در عالم ریاضیات، من فرمول زندگ

در عالم ریاضیات، من فرمول زندگی را پیدا کردم هر چه شبانه روز در این دنیا تلاش و جمع کردم بر عدد صفر سرانجام ضرب شد و دستمزد من شد

داستان ها و پندهای اخلاقی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها