سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ذکر روز دوشنبه (۱۰۰ مرتبه) موجبکثرت مال میشود.

🌕امروز دوشنبه
✨متعلق است به
⚜حضرت امام_حسن و حضرت_امام_حسین_علیه السلام⚜

🔆روزمان را با هدیه ۵شاخه گل صلوات به محضر مبارکشان معطر میکنیم.🔆

📿 ذکرروزدوشنبه (💯 مرتبه)
موجب🔻
🔹کثرت مال میشود.🔹

یاٰقاٰضیَ الٌحٰاجٰاتْ
ای بر آورنده حاجات
هر_روز_خود_را_با_بسم‌الله_و_صلوات_آغاز_کنید
بِسْمِ_اللّٰهِ_الرَّحْمٰنِ_الرَّحیٖم
🕊 اللّهُمَّ‌_صَلِّ‌_عَلی_مُحَمَّد_و_َآل_ِ‌مُحَمَّد_وَ_عَجِّل‌_فرَجَهُــم🕊

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها