سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ذکر شریف ” یاسمیع “

‍ ‍ 🌾✨نقل است ؛ اگر این اسم مبارک «یا سمیع» را روز پنجشنبه بعد از نماز ۵۰۰ بار بخوانن هر دعا و حاجتی که خواهند روا گردد.
🌾✨ اگر به این ذکر مداومت شود، مستجاب الدوه گردد.
🌳✨و چنانچه هر روز به طریق اوراد چهارصد و دو (۴۰۲)نوبت بخواند :

✨«یا سَمیعُ یا بَصیر»✨
🌾هرگز به هیچ چیز محتاج نشود و رسوا نگردد و دعاهای او مستجاب شود و صفای باطن او را حاصل گردد.

📚مصباح کفعمی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها