فلبوتومی

ذکر روز شنبه (۱۰۰ مرتبه) موجب بی نیازی میشود.

🌕امروز شنبه
✨متعلق است به
⚜رسول اعظم حضرت_محمدصلی_علیه_وآله⚜

🔆روزمان را با هدیه ۵شاخه گل صلوات به محضر مبارکشان معطر میکنیم.🔆

ذکر_روز_شنبه (💯 مرتبه)
موجب
🔹 بی نیازی میشود.🔹

یا رَبَّ لعاٰلَمینْ
ای پروردگار جهانیان
هر_روز_خود_را_با_بسم‌الله_و_صلوات_آغاز_کنید
بِسْمِ_اللّٰهِ_الرَّحْمٰنِ_الرَّحیٖم
اللّهُمَّ‌_صَلِّ‌_عَلی_مُحَمَّد_و_َآل_ِ‌مُحَمَّد_وَ_عَجِّل‌_فرَجَهُــم🕊

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها